Google công khai hiển thị các trang web spam

Trên một trang web mới, GG cho thấy : ví dụ trực tiếp của các trang web đã được gỡ bỏ từ Google index.

Theo Google, các trang này là những ví dụ của “ spam hoàn toàn ”. Chúng xuất hiện để sử dụng các kỹ thật spam mạnh như: tự động sinh ra những câu sai ngữ pháp, che đậy, đạo nội dung của những trang web khác :

Rõ ràng và không rõ ràng web spam

Một số các trang mà GG hiển thị lên là các trang rõ ràng kém chất lượng :

web-spam-1

Các trang khác cũng tương tự như vậy, những trang web này thường xuyên sử dụng văn bản ẩn, che đậy các kỹ thuật như spam khác mà không hiển thị cho khách truy cập biết :

web-spam-2

Không spam Google

Google loại bỏ triệt để các spam từ trang kết quả tìm kiếm của họ. Vì lý do đó, bạn nên tránh các phương pháp thư rác để quảng bá trang web của bạn.

Spam không được coi là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Thật không may, các công cụ spam được dán nhãn là “SEO Tools”.Nếu bạn tìm thấy công cụ và dịch vụ hứa hẹn “thống trị Google” hoặc “Tạo backlink hàng hoạt nhanh chóng, hiệu quả” thì sau đó rất có khả năng bạn tìm thấy một công cụ spam. Mặc dù các công cụ làm việc một cách nhanh chóng, nhưng GG sẽ phạt trang web của bạn chỉ là sớm hay muộn khi bạn sử dụng chúng.
Tối ưu hóa trang web của bạn cho công cụ tìm kiếm không phải tương tự như công cụ spam hàng loạt. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm thật sự sẽ mang lại lợi ích cho công cụ tìm kiếm và cho trang web của bạn.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách tránh những sự chào mời như kiểu là quá tốt, quá chính xác. Nó sẽ thật sự tốt nếu bạn trả nhiều hơn, bỏ nhiều thời gian hơn là một sự lựa chọn như kiểu “Nhanh chóng, dễ dàng và hoàn toàn tự động”, giải pháp đó sẽ mang lại cho bạn nhiều hình phạt hơn là doanh thu.

Nguồn : siêu tầm

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply