Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo

Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo.
Tut này có thể thêm chữ ký mặc định cho tất cả thành viên ( khi chưa tạo chữ ký).
Đóng thêm cái khung, thêm cái icon và after content cho nó đỡ khô.

Demo online: http://diendanseo.tinonline247.net/threads/Cach-phat-hien-va-chan-backlink-xau-tu-website-khac.19616/

Demo hình ảnh:

chu ky

Đầu tiên save cái icon này về rồi ném nó vào thư mục trên host của bạn

Mở template message
Tìm:

Mã:
<xen:if is="{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}">
<div class="baseHtml signature ugc{xen:if $message.isIgnored, ' ignored'}"><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
</xen:if>

thay thế toàn bộ bằng

Mã:
<!– sig –><xen:if is=”{$visitor.content_show_signature} && {$message.signature}”>
<div class=”postsignature” style=”margin-top:20px”>
<div style=”width:100%;”>
<img src=”http://diendanseo.tinonline247.net/chu-ki.jpg” class=”title”>
<div style=”min-height: 50px;overflow:auto” class=”content”>
<div class=”baseHtml signature ugc{xen:if $message.isIgnored, ‘ ignored’}”><aside>{xen:raw $message.signatureHtml}</aside></div>
</div>
</div></div>
<!– / sig –>
<xen:else />
<!– sig  default–>
<div class=”postsignature” style=”margin-top:20px”>
<div style=”width:100%;”>
<img src=”http://diendanseo.tinonline247.net/chu-ki.jpg” class=”title”>
<div style=”min-height: 50px;overflow:auto” class=”content”>
<b><a href=”/” title=”Diễn đàn SEO”>Diễn đàn SEO</a>  – Chia sẻ, kết nối cộng đồng SEO !</b>
</div>
</div></div>
</xen:if><!– / sig default–>

Chuyển sang message.css thêm đoạn này vào cuối

Mã:
/*chu ky*/
.postsignature {
border: 1px solid #CCCCCC;
border-radius: 2px 2px 2px 2px;
display: block;
padding: 4px 4px 4px 20px;
position: relative;
text-align: left;
}
.postsignature .title {
border: 0 none;
left: 20px;
overflow: hidden;
position: absolute;
top: -20px;
}
.postsignature .content {
margin-bottom: 4px;
margin-top: 15px;
text-align:center;
padding: 0;
}
.postsignature .content:after {
content:"Blog Nguyễn Bảo";
right:10px;
position: absolute;
bottom:10px;}

Chú ý: nhớ sửa tên và link hình ảnh cho phù hợp

Chúc thành công.

 

Nguồn: BaoNC

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply