[Opencart] Khắc phục đường dẫn link [URL] sản phẩm cho đồng nhất

Chào các bạn!

Một số vấn đề khi các bạn làm website bằng Opencart đó là: Khi ở trang chủ thì link sản phẩm khi click vào sẽ có dạng

http://domain-cua-ban/ten-san-pham

Tuy nhiên, khi các bạn vào 1 DANH MỤC và click và sản phẩm thì đường link sản phẩm lại có dạng

http://domain-cua-ban/ten-danh-muc/ten-san-pham

Điều này không tốt cho việc SEO vì nó sẽ làm cho website bạn gặp tình trạng trùng lặp nội dung và Google có một sự KHÔNG THÍCH nhẹ ở đây ! :)

Để làm đồng nhất đường dẫn link sản phẩm theo dạng như ở trang chủ, các bạn làm như sau

1. Mở file seo_url.php tại đường dẫn sau

.../catalog/controller/common/seo_url.php

2. Mở bằng 1 trình soạn thảo, ở đây mình mở bằng notepad ++. 

Tìm dòng sau

$url .= '/' . $query->row['keyword'];

Thay bằng

$url = '/' . $query->row['keyword'];

Nó chỉ khác nhau mỗi dấu ” . ” nhưng lại có tác dụng lớn, đừng nên bỏ qua nhé!

Và xem kết quả nhé :)

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply