Apply_AdSense_Account

Những lý do khiến blog của bạn bị từ chối Google Adsense

Bạn luôn thắc mắc rằng, tôi đã đăng ký Google adsense cả trăm lần và lần nào cũng bị từ chối, và bạn không biết lý do, nguyên nhân cụ thể là từ đâu. Mình có tham khảo 1 vài bài viết trên các trang ... Continue Reading →