BPhone mức giá nào là thực sự hợp lý ?

BPhone đã ra mắt, CEO Nguyễn Tử Quảng đã công bố mức giá 10 triệu đồng cho 1 chiếc điện thoại Made in Việt Nam nhưng thực chất giá sau VAT là gần 11 triệu đồng. Mức giá này tuy khá hợp lý với một ... Continue Reading →