Thay đổi cấu trúc Title trong Blogspot

1 số lần thiết kế website bằng Blogspot, tôi thấy Title của 1 post có cấu trúc dạng “Site Name: Post Name” như hình bên dưới. Dĩ nhiên cách sắp xếp này không được hợp lý vì 2 lý do sau: Không tốt ... Continue Reading →