Google

Google nổi giận khi nhân viên cũ đồng loạt chia sẻ mức lương của mình

Mới đây, hàng ngàn nhân viên từng làm việc cho Google đã chia sẻ tiền lương của mình trên mạng xã hội Twitter, nhằm phơi bày cách mà công ty chủ quản đãi ngộ nhân công của mình. Ngay lập tức, đây ... Continue Reading →