Facebook Power Editor

Hướng dẫn sử dụng quảng cáo Facebook Power Editor

Facebook Power Editor là một plugin miễn phí cho phép bạn quản lý ads và rất nhiều thứ tuyệt vời khác mà Ads Manager không làm được. Nó chỉ hoạt động được trên Chrome, vì thế đừng thắc mắc sao lại ... Continue Reading →