[Year In Review 2016] thống kê những kỷ niệm Facebook 2016

Hôm nay rất nhiều người đã chia sẻ các video Year In Review 2016, cho dù chúng ta mới ở thời điểm đầu tháng 12. Year In Review là tính năng mà Facebook sẽ sử dụng những hình ảnh, nhưng bình luận của chúng ... Continue Reading →
Chặn mời Group Facebook

Hướng dẫn CHẶN mời vào Group trên Facebook

Thật khó chịu khi cứ nhận hết lời mời vào group này group nọ trên Facebook không biết group đó đâu ra gây ức chế cho người dùng Facebook, hôm nay BaoNC sẽ hướng dẫn các bạn các CHẶN lời mời vào Group ... Continue Reading →
Kích hoạt mật khẩu 2 lớp bảo vệ tài khoản Facebook

Kích hoạt mật khẩu 2 lớp bảo vệ tài khoản Facebook

Hôm qua BaoNC đã hướng dẫn cách thức kích hoạt chế độ bảo mật 2 bước để bảo vệ an toàn hộp thư Gmail. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách thức để kích hoạt chế độ này trên Facebook để ... Continue Reading →