Google Publisher Plugin

Google Adsense Plugin hướng dẫn cài đặt

Google Publisher Plugin là plugin miễn phí do chính Google phát triển giúp các Webmaster dễ dàng quản trị web site với Google Webmaster Tools và dễ dàng chèn quảng cáo Google Adsense vào bất kì vị trí nào của WordPress. ... Continue Reading →