Tháp dữ liệu Google Analytics – Hit

Trong Google Analytics có rất nhiều thông tin, dữ liệu từ phiên truy cập, tỷ lệ bỏ trang đến số lượng người dùng, thời gian truy cập. Nhưng đa số chúng ta không hiểu được cách thức vận hành, kết ... Continue Reading →
Google Analytics

10 lời khuyên Google Analytics cho người làm UX

Google Analytics đã trở thành công cụ hàng đầu cho các webmaster trong nhiều việc như theo dõi hoạt động, phân tích số liệu website…Ngoài ra, nó còn giúp bạn phân tích UX (User Experience – trải nghiệm người ... Continue Reading →