Google+ bị khia tử

Google+ bị khai tử sự cạnh tranh cùng Facebook, Twitter thất bại

Google đã đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài Google+, cùng tham vọng trở thành một đối thủ thực sự của Facebook, Twitter và các mạng xã hội hàng đầu khác. Thứ Hai vừa rồi, Brad Horowitz, người ... Continue Reading →