Commentator

Thay đổi hiển thị khung bình luận của wordpress

Với một vài người, việc sử dụng hệ thống comment của WordPress đã khá nhàm chán, muốn thay đổi giao diện nhưng muốn giữ lại tính năng bình luận của WordPress, cũng có rất nhiều plugin hỗ trợ cho ... Continue Reading →