Google: “Việt Nam có tỷ lệ dùng thủ thuật lớn nhất trên thế giới”

Đại diện Google thừa nhận Việt Nam đứng đầu bảng trên thế giới dùng thủ thuật để tăng lượt truy cập cho các website. 85 – 90% đơn đăng ký của những website ở Việt Nam xin tham gia Google Adsense đã ... Continue Reading →