Microsoft Office PowerPoint

Microsoft Office PowerPoint lỗ hỏng bảo mật cho hacker

Tin tặc đang khai thác một lỗ hổng bảo mật trong Microsoft Office PowerPoint để tấn công người dùng Windows và giành quyền kiểm soát hệ thống máy tính. Nếu hacker khai thác thành công lỗ hổng bảo mật này ... Continue Reading →