Google Adsense & Click chuột gian lận

11 yếu tố giúp Google Adsense phát hiện lượt click gian lận

Google Adsense không bao giờ tiết lộ quy trình làm thế nào mà họ phát hiện ra lượt click chuột gian lận, công nghệ để họ biết đâu là nhấp chuột không hợp lệ. Nhưng mà, để bảo vệ tài khoản Adsense ... Continue Reading →