url seo opencart

[Opencart] Khắc phục đường dẫn link [URL] sản phẩm cho đồng nhất

Chào các bạn! Một số vấn đề khi các bạn làm website bằng Opencart đó là: Khi ở trang chủ thì link sản phẩm khi click vào sẽ có dạng http://domain-cua-ban/ten-san-pham Tuy nhiên, khi các bạn vào ... Continue Reading →