Lỗi 404

Lỗi 404 nhiều ảnh hưởng tới Pagerank của trang

Lỗi 404 mỗi khi các bạn đổi CMS hoặc đổi đường dẫn, tất nhiên vấn đề là 404 có ảnh hưởng tới SEO, và cả Pagerank ! Pagerank hiểu theo nghĩa đơn giản, nghĩa là tập hợp số điểm trên mỗi đường ... Continue Reading →