Quảng cáo google Adsence chế độ Responsive

Quảng cáo google Adsence ở chế độ Responsive

Google AdSense đã chính chấp nhận hiển thị quảng cáo với chế độ Responsive và điều đó có nghĩa là bạn có thể đặt quảng cáo kích thước khác nhau tương ứng với kích thước màn hình trình duyệt ... Continue Reading →