Robots.txt

Robots.txt là gì và hướng dẫn cài đặt

Nếu website của bạn như một ngôi nhà thì file Robots.txt chính là nội quy khi vào ngôi nhà đó. Việc đầu tiên mà khi khách(Spider của các máy tìm kiếm) đến nhà là phải đọc nội quy của ngôi nhà để biết ... Continue Reading →