Tháp dữ liệu Google Analytics – Hit

Trong Google Analytics có rất nhiều thông tin, dữ liệu từ phiên truy cập, tỷ lệ bỏ trang đến số lượng người dùng, thời gian truy cập. Nhưng đa số chúng ta không hiểu được cách thức vận hành, kết ... Continue Reading →