SEO copywriting

Thêm thẻ rel=canonical trong blogspot

Canonical là một thẻ meta được Google giới thiệu trong những năm trước, với mục đích cho công cụ tìm kiếm biết đâu là địa chỉ gốc trong trường hợp có nhiều URL cùng nội dung. Việc làm này giúp ... Continue Reading →