google htpps

Google khuyến khích trang web dùng HTTPS

Google vừa tuyên bố sẽ bắt đầu ưu tiên lập chỉ mục (Index) và ưu tiên hiển thị trên kết quả tìm kiếm những trang web sử dụng giao thức bảo mật HTTPS thay vì còn dùng HTTP. Theo Google Blog, đây là ... Continue Reading →