Xây dựng liên kết thủ công còn chú trọng trong SEO?

Gần đây, có một bài viết về dự đoán xây dựng liên kết trong năm 2016 và sự sụp đổ của nó. Eric Ward đã chia sẻ suy nghĩ của mình về lý do tại sao xây dựng liên kết sẽ không bao giờ trở nên lỗi ... Continue Reading →