chu ky

Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo

Hướng dẫn đóng khung chữ ký và tạo chữ ký mặc định cho Xenforo. Tut này có thể thêm chữ ký mặc định cho tất cả thành viên ( khi chưa tạo chữ ký). Đóng thêm cái khung, thêm cái icon và after content ... Continue Reading →
Redirect 404

Hướng dẫn Redirect trang 404 về trang chủ chuẩn seo cho xenforo

Hướng dẫn Redirect trang 404 về trang chủ chuẩn seo cho xenforo Vào ACP -> Phrases tìm các phrases : requested_forum_not_found, requested_page_not_found, requested_thread_not_found Phần phrases text thay bằng : Mã: <meta http-equiv='refresh' ... Continue Reading →