Thay đổi cấu trúc Title trong Blogspot

google-blogger
  1. Không tốt cho SEO, vì từ khoá bị đẩy ra sau, thậm chí mất luôn nếu Post Title quá dài.
  2. Người dùng cũng khó đọc, vì cứ phải thấy đi thấy lại Site Name không cần thiết.

blogspot title khong hop ly

Để tốt cho cả SEO, người đọc và thương hiệu thì bạn nên chuyển sang cấu trúc “Post Title – Site Name” hoặc “Post Title | Site Name”.

Tuy nhiên, khi tôi kiểm tra trong source code của Blogspot thì thấy chỉ vỏn vẹn như sau:

<title><data:blog.pageTitle/></title>

Để thay đổi bạn, chỉ cần thay đoạn code trên thành đoạn code bên dưới:

<b:if cond='data:blog.pageName == &quot;&quot;'>
<title><data:blog.title/></title>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>
</b:if>

Kết quả chúng ta sẽ có được hình bên dưới. Một thủ thuật quá đơn giản nhưng hiệu quả phải không? :)

chinh sua title blogspot

 

Nguồn: BaoNC – Thay đổi cấu trúc Title trong Blogspot

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply