Vi phạm sở hữu trí tuệ trong TMĐT

Các bạn cũng hiểu việc sử dụng thương hiệu sản phẩm của một đơn vị khác để kinh doanh là hoạt động vi phạm luật sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh. Nếu như việc vi phạm sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp diễn ra ít phổ biến trong cuộc sống và có sự kiểm tra, quản lý của cục quản lý thị trường, thanh tra thị trường… thì trên môi trường Internet việc quản lý này hầu như vẫn còn bị thả nổi.

Vi phạm sở hữu trí tuệ trong TMĐT

Vi phạm sở hữu trí tuệ trong TMĐT

Là người trực tiếp đứng ra giải quyết các tranh chấp liên quan đến thương hiệu cũng như việc vi phạm các nhãn hiệu hàng hóa của công ty, tôi cho rằng việc có thể quản lý và xử lý các vi phạm hiện nay hết sức khó khăn và phức tạp do số lượng đơn vị vi phạm thuộc loại cực nhiều và nhiều biến tướng, biến dạng khác nhau.

Trong khuôn khổ một bài viết, không thể chia sẻ với các bạn hết về cách giải quyết tranh chấp khi bị vi phạm trong môi trường Internet. Hẹn các bạn ở một bài viết khác tôi sẽ nói rõ hơn về các vấn đề này cũng như hành trình để giải quyết tranh chấp của mình.

Nguồn Nhanweb

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply