[Year In Review 2016] thống kê những kỷ niệm Facebook 2016

Hôm nay rất nhiều người đã chia sẻ các video Year In Review 2016, cho dù chúng ta mới ở thời điểm đầu tháng 12. Year In Review là tính năng mà Facebook sẽ sử dụng những hình ảnh, nhưng bình luận của chúng ta để tạo ra một video thống kê những kỷ niệm mà họ nghĩ là đáng nhớ nhất trong năm. Các bạn có thể tự chọn những hình ảnh này theo ý muốn.

Year In Review 2016
Để tạo video Year In Review, các bạn bấm vào liên kết phía dưới, nếu chưa có thì chọn Request Video để Facebook tạo cho chúng ta. Khi nào tạo xong họ sẽ thông báo.

https://www.facebook.com/yearinreview

Year In Review 2016-1 Year In Review 2016-2

Sig.Vn Linkhay Digg StumbleUpon Technorati del.icio.us Facebook Twitter


No?u thoy b??i vio?t hay, chot l?㨢?ng h?y LIKE, Share, Google+ b??i vio?t ???? ?ng h?? tinh thon. Hooc bo?n c??ng c?3 th?? vio?t b??nh luo-n g?3p ?? ???? b??i vio?t ho??n thi??n h??n, Thanks all !
P/s: Click v??o quong c??o ???? ?ng h?? duy tr?? website hoo?t ????ng. Xin com ??n !

No comments.

Leave a Reply